Suomen suosituimmat
kouluhallinnon ohjelmat

tuki.png Tukipalvelu
tuki(at)starsoft.fi

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06-320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06-320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06-320 2550


Kundsupport
tuki(at)starsoft.fi

Allmänbildande utbildning
Tfn 06-320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06-320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06-320 2550


Suomalaista ohjelmisto-osaamista

     
StarSoft Oy on suomalainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut koulu- ja oppilaitoshallintoon. StarSoft on toiminut jo vuodesta 1987 saakka ja on alansa markkinajohtaja Suomessa.

pihlaja

Ohjelmien hyödyntäminen koulutoimen hallinnossa

14.10.2014

StarSoftin ohjelmia kannattaa hyödyntää koulutoimen hallinnollisissa tehtävissä. Esimerkiksi oppilasmäärät, opetusjärjestelyt, tukitietojen tilastot, kotikuntatiedot, opettajien tuntimäärät, virat ja palkat, koulunkäynninohjaajien toimet ja työmäärät ovat tyypillisesti sellaisia tietoja, joita koulutoimen hallinto tarvitsee ja joiden hankkiminen monesti on työlästä ja aikaa vievää.

Yksi multiPrimuksen tuoma hyöty on juuri se, että esimerkiksi nämä tiedot ovat kunnan kaikkien koulujen osalta tallennettuina samaan ohjelmaan, josta koulutoimen hallinnollisissa tehtävissä toimivat henkilöt voivat ne hakea samanmuotoisina ja reaaliaikaisina milloin tahansa. Käyttämällä ohjelmaa tällä tavalla hyväksi, koulutoimen suunnittelu-, seuranta- ja päätöksentekotyö helpottuu ja tehostuu.

Ohjelmiimme sisältyy myös toimintoja, joita koulutoimen hallinto voi hyödyntää esimerkiksi koulukuljetusten suunnittelussa, lukuvuosisuunnitelmissa, kouluun ilmoittautumisessa, päätöksenteossa ja koulunkäynnin tuen seurannassa.

StarSoft sai vahvan luottamuslauseen asiakkailtaan

25.6.2014

StarSoft teki asiakaskyselyn kevään 2014 aikana. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 380 kaikilta kouluasteilta, joilla StarSoft toimii. Eri ammattiryhmät olivat hyvin edustettuina vastaajien joukossa. Kysely oli jaettu kuuteen eri osa-alueeseen: Ohjelmien käyttö, Tukitoiminta, Viestintä, Myynti, Koulutus sekä Hostaus. Lisäksi vastaajat saivat antaa jokaisesta osa-alueesta yleisarvosanan sekä antaa vapaata palautetta.

Vastaajien viesti oli selkeä: StarSoftin tuotteisiin ja toimintaan luotetaan, ja niitä arvostetaan todella paljon. Jokaisella kyselyn kuudella osa-alueella yli 85 % vastaajista antoi asteikolla 1-5 yleisarvosanaksi joko 4 tai 5. Asiakastuen osalta luku oli huikea 95 %.

Tiedote tuen asiakirjoista ja opiskeluhuollosta Wilmassa

7.3.2014

Olemme saaneet yhteydenottoja koskien Wilmassa säilytettäviä opiskelijatietoja. Asia nousi esiin Helsingissä valtakunnallisessa opiskelu- ja oppilashuollon koulutustilaisuudessa, jossa kävi ilmi, että Wilmaa ei sopisi käyttää opiskeluhuollon rekisterinä, kolmiportaisen tuen lomakkeiden säilytykseen tai mihinkään salassa pidettävän materiaalin säilyttämiseen.

Olemme selvittäneet asiaa tarkemmin.

Wilman käyttö on edelleen turvallista. Tavallinen sähköposti kulkee verkossa yleensä salaamattomana, kun taas Wilman liikenne on voimakkaasti salattua.