Suomen suosituimmat
kouluhallinnon ohjelmat

tuki.png Tukipalvelu
tuki(at)starsoft.fi

Peruskoulut ja lukiot
Puh. 06-320 2500

Ammatilliset oppilaitokset
Puh. 06-320 2510

Ammattikorkeakoulut
Puh. 06-320 2550


Kundsupport
tuki(at)starsoft.fi

Grundskolor och gymnasier
Tfn 06-320 2520

Yrkesläroanstalter
Tfn 06-320 2510

Yrkeshögskolor
Tfn 06-320 2550


Suomalaista ohjelmisto-osaamista

     
StarSoft Oy on suomalainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut koulu- ja oppilaitoshallintoon. StarSoft on toiminut jo vuodesta 1987 saakka ja on alansa markkinajohtaja Suomessa.

pihlaja

Wilma-sovellus julkaistu nyt myös iOS-käyttöjärjestelmälle

15.12.2014

StarSoft on julkaissut Wilma-sovelluksen nyt myös iOS-käyttöjärjestelmälle. Sovellus on ilmainen, ja se on ladattavissa iOS-laitteilla (iPhone, iPad) App Store -palvelusta. Sovellus julkaistiin jo aiemmin Android-käyttöjärjestelmälle.

Wilma-sovellus julkaistu Android-käyttöjärjestelmälle

10.12.2014

StarSoft on julkaissut Wilma-sovelluksen Android-käyttöjärjestelmälle. Sovellus on ilmainen, ja se on ladattavissa Android-laitteilla Google Play -palvelusta. Sovellus julkaistaan piakkoin myös iOS-käyttöjärjestelmälle.

PrimusQuery - Primus osaksi tietojärjestelmäarkkitehtuuria

Kunnilla ja oppilaitoksilla on usein kymmeniä, jopa satoja erillisiä tietojärjestelmiä. Näiden tietojärjestelmien tietosisältö on tyypillisesti ainakin osittain päällekkäistä. Esimerkiksi opiskelijoiden perustietoja tarvitaan niin oppilashallintojärjestelmässä, oppimisympäristössä kuin aktiivihakemistossa. Opettajien perustietoja puolestaan tarvitaan edellä mainittujen lisäksi mm. palkka- ja henkilöstöjärjestelmissä. Esimerkkejä löytyy lukemattomia.

Iso mutta antoisa ponnistus takana - Savonia siirtyi StarSoftin tuoteperheen käyttöön

31.10.2014

Savonia-ammattikorkeakoulu kilpailutti opiskelijahallintojärjestelmähankintansa alkuvuodesta 2013. Savonia oli käyttänyt perustamisensa alusta lähtien itse tekemäänsä NetSymsi–järjestelmää sekä opiskelijoille tarkoitettua web-liittymää Wippiä.

Kilpailutuksen jälkeen Savonia siirtyi käyttämään StarSoftin tuoteperhettä. Savonia-ammattikorkeakoulun OPHA-projektin projektipäällikko Seppo Räsänen kertoo haastattelussa tarkemmin opiskelijahallintojärjestelmän vaihtamisesta ja kokemuksistaan StarSoftin ohjelmista.

Mikä sai Savonian päätymään järjestelmän vaihtamiseen, projektipäällikkö Seppo Räsänen?

”Meillä oli todellakin käytössä omatekemä NetSymsi. Oman järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen sitoo tietohallinnon resursseja paljon. Muutostarpeita tai uusien toiminnallisuuksien lisäämisiä tulee niin oman organisaation sisältä kuin valtakunnalliselta tasolta. Muutokset tulevat joskus hyvinkin pienellä varoitusajalla. Lisäksi oman järjestelmän tuki kuormittaa samoja henkilöitä, jotka tekevät mahdollisia muutostöitä. Myös aikanaan tehdystä tietokantaratkaisusta olemme halunneet päästä pois. Yhtenä syynä järjestelmän vaihdoksessa on myös se, että aikoinaan opiskelijatietohallinto muodostui useasta sovelluksesta ja nyt kokonaisarkkitehtuurin kannalta halutaan saada selkeämpi ratkaisumalli.”

Ajankohtaista StarSoftilla

24.10.2014

Meillä StarSoftilla on parhaillaan meneillä useita projekteja, joissa tähtäämme tuotteidemme monipuoliseen kehitykseen. Tuloillaan olevat uudistukset koskevat Wilman ulkoasua, automaattista ohjelmapäivitystä, oppilaskohtaisia muistioita sekä Android- ja iOS-käyttöjärjestelmien Wilma-sovellusten kehitystä. Tässä uutisessa on hieman ennakkotietoa edellä mainituista projekteista. Luonnollisesti näiden lisäksi työn alla on myös paljon muita asioita.

Ohjelmien hyödyntäminen koulutoimen hallinnossa

14.10.2014

StarSoftin ohjelmia kannattaa hyödyntää koulutoimen hallinnollisissa tehtävissä. Esimerkiksi oppilasmäärät, opetusjärjestelyt, tukitietojen tilastot, kotikuntatiedot, opettajien tuntimäärät, virat ja palkat, koulunkäynninohjaajien toimet ja työmäärät ovat tyypillisesti sellaisia tietoja, joita koulutoimen hallinto tarvitsee ja joiden hankkiminen monesti on työlästä ja aikaa vievää.

Yksi multiPrimuksen tuoma hyöty on juuri se, että esimerkiksi nämä tiedot ovat kunnan kaikkien koulujen osalta tallennettuina samaan ohjelmaan, josta koulutoimen hallinnollisissa tehtävissä toimivat henkilöt voivat ne hakea samanmuotoisina ja reaaliaikaisina milloin tahansa. Käyttämällä ohjelmaa tällä tavalla hyväksi, koulutoimen suunnittelu-, seuranta- ja päätöksentekotyö helpottuu ja tehostuu.

Ohjelmiimme sisältyy myös toimintoja, joita koulutoimen hallinto voi hyödyntää esimerkiksi koulukuljetusten suunnittelussa, lukuvuosisuunnitelmissa, kouluun ilmoittautumisessa, päätöksenteossa ja koulunkäynnin tuen seurannassa.