Suomen suosituimmat
kouluhallinnon ohjelmat

tuki.png Tukipalvelu
tuki(at)starsoft.fi

Peruskoulut ja lukiot
Puh. 06-320 2500

Ammatilliset oppilaitokset
Puh. 06-320 2510

Ammattikorkeakoulut
Puh. 06-320 2550


Kundsupport
tuki(at)starsoft.fi

Grundskolor och gymnasier
Tfn 06-320 2520

Yrkesläroanstalter
Tfn 06-320 2510

Yrkeshögskolor
Tfn 06-320 2550


Suomalaista ohjelmisto-osaamista

     
StarSoft Oy on suomalainen ohjelmistotalo, joka on erikoistunut koulu- ja oppilaitoshallintoon. StarSoft on toiminut jo vuodesta 1987 saakka ja on alansa markkinajohtaja Suomessa.

pihlaja

Viesti Wilmalla viisaasti - Opettajan opas kodin ja koulun väliseen sähköiseen viestintään


Mediassa on viime aikoina keskusteltu Wilman roolista koulun ja kodin välisenä viestintäkanavana. On esitetty näkemyksiä siitä, millaista Wilma-viestinnän tulisi olla, jotta siitä olisi hyötyä kaikille osapuolille ja jotta turhilta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

StarSoft on julkaissut vuonna 2013 yhteistyössä psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin kanssa oppaan Wilman käytöstä kodin ja koulun viestintäkanavana. Oppaan voi ladata pdf-muodossa tämän artikkelin alla olevasta linkistä.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakaspäivä 17.11.2015

25.11.2015

Järjestimme uudentyyppisen perusopetuksen ja lukioiden asiakaspäivän 17.11.2015 Tampereella. Päivään osallistui noin sata pääkäyttäjää ja muita ohjelmien käyttäjiä eri kunnista.
Kiitämme puheenjohtajia, alustajia sekä kaikkia osallistujia yhteistyöstä, antoisasta päivästä ja mielenkiintoisista keskusteluista!
Tutustu päivän aiheisiin alempana.

Tarkoituksenamme on järjestää seuraavat asiakaspäivät keväällä 2016, niistä lisätietoja myöhemmin.

Välilehdet ja kenttäasettelut Primuksessa

10.6.2015

Primuksen välilehtien selkeä rakenne ja kenttien looginen järjestys helpottavat ja tehostavat ohjelmien käyttöä. Hyvin suunniteltu näkymä ohjaa itsessään käyttäjää, ja tietojen syöttäminen, päivittäminen ja hakeminen helpottuu.

Myös kaikki Wilman toimintoihin liittyvät asetukset säädetään Primuksesta. Wilmaa ohjaavien tietojen paikat ja ryhmittely on hyvä suunnitella niin, että Wilma-asetusten ylläpitäminen on helppoa.

Näkymää suunnitellessa ja rakennettaessa tulee ottaa huomioon niin Primuksen, Kurren kuin Wilman käyttäjät sekä eri tehtävissä toimivien Primus-käyttäjien erilaiset tarpeet. Näin ohjelma palvelee kaikkia mahdollisimman hyvin.

Ohjelmien hyödyntäminen koulutoimen hallinnossa

14.10.2014

StarSoftin ohjelmia kannattaa hyödyntää koulutoimen hallinnollisissa tehtävissä. Esimerkiksi oppilasmäärät, opetusjärjestelyt, tukitietojen tilastot, kotikuntatiedot, opettajien tuntimäärät, virat ja palkat, koulunkäynninohjaajien toimet ja työmäärät ovat tyypillisesti sellaisia tietoja, joita koulutoimen hallinto tarvitsee ja joiden hankkiminen monesti on työlästä ja aikaa vievää.

Yksi multiPrimuksen tuoma hyöty on juuri se, että esimerkiksi nämä tiedot ovat kunnan kaikkien koulujen osalta tallennettuina samaan ohjelmaan, josta koulutoimen hallinnollisissa tehtävissä toimivat henkilöt voivat ne hakea samanmuotoisina ja reaaliaikaisina milloin tahansa. Käyttämällä ohjelmaa tällä tavalla hyväksi, koulutoimen suunnittelu-, seuranta- ja päätöksentekotyö helpottuu ja tehostuu.

Ohjelmiimme sisältyy myös toimintoja, joita koulutoimen hallinto voi hyödyntää esimerkiksi koulukuljetusten suunnittelussa, lukuvuosisuunnitelmissa, kouluun ilmoittautumisessa, päätöksenteossa ja koulunkäynnin tuen seurannassa.

Esiopetus velvoittavaksi 1.8.2015

24.3.2015

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Vaikka laissa ei suoraan määrätäkään, on lain henki ja ohjeistus kuitenkin sen mukaista, että esiopetuksen järjestäjän tulee seurata poissaoloja.

Wilma-sovellus julkaistu nyt myös iOS-käyttöjärjestelmälle

15.12.2014

StarSoft on julkaissut Wilma-sovelluksen nyt myös iOS-käyttöjärjestelmälle. Sovellus on ilmainen, ja se on ladattavissa iOS-laitteilla (iPhone, iPad) App Store -palvelusta. Sovellus julkaistiin jo aiemmin Android-käyttöjärjestelmälle.

Wilma-sovellus julkaistu Android-käyttöjärjestelmälle

10.12.2014

StarSoft on julkaissut Wilma-sovelluksen Android-käyttöjärjestelmälle. Sovellus on ilmainen, ja se on ladattavissa Android-laitteilla Google Play -palvelusta. Sovellus julkaistaan piakkoin myös iOS-käyttöjärjestelmälle.

PrimusQuery - Primus osaksi tietojärjestelmäarkkitehtuuria

Kunnilla ja oppilaitoksilla on usein kymmeniä, jopa satoja erillisiä tietojärjestelmiä. Näiden tietojärjestelmien tietosisältö on tyypillisesti ainakin osittain päällekkäistä. Esimerkiksi opiskelijoiden perustietoja tarvitaan niin oppilashallintojärjestelmässä, oppimisympäristössä kuin aktiivihakemistossa. Opettajien perustietoja puolestaan tarvitaan edellä mainittujen lisäksi mm. palkka- ja henkilöstöjärjestelmissä. Esimerkkejä löytyy lukemattomia.

Iso mutta antoisa ponnistus takana - Savonia siirtyi StarSoftin tuoteperheen käyttöön

31.10.2014

Savonia-ammattikorkeakoulu kilpailutti opiskelijahallintojärjestelmähankintansa alkuvuodesta 2013. Savonia oli käyttänyt perustamisensa alusta lähtien itse tekemäänsä NetSymsi–järjestelmää sekä opiskelijoille tarkoitettua web-liittymää Wippiä.

Kilpailutuksen jälkeen Savonia siirtyi käyttämään StarSoftin tuoteperhettä. Savonia-ammattikorkeakoulun OPHA-projektin projektipäällikko Seppo Räsänen kertoo haastattelussa tarkemmin opiskelijahallintojärjestelmän vaihtamisesta ja kokemuksistaan StarSoftin ohjelmista.

Mikä sai Savonian päätymään järjestelmän vaihtamiseen, projektipäällikkö Seppo Räsänen?

”Meillä oli todellakin käytössä omatekemä NetSymsi. Oman järjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen sitoo tietohallinnon resursseja paljon. Muutostarpeita tai uusien toiminnallisuuksien lisäämisiä tulee niin oman organisaation sisältä kuin valtakunnalliselta tasolta. Muutokset tulevat joskus hyvinkin pienellä varoitusajalla. Lisäksi oman järjestelmän tuki kuormittaa samoja henkilöitä, jotka tekevät mahdollisia muutostöitä. Myös aikanaan tehdystä tietokantaratkaisusta olemme halunneet päästä pois. Yhtenä syynä järjestelmän vaihdoksessa on myös se, että aikoinaan opiskelijatietohallinto muodostui useasta sovelluksesta ja nyt kokonaisarkkitehtuurin kannalta halutaan saada selkeämpi ratkaisumalli.”